?>

sokhan

در مسئله‌ی اقتصاد، آن چیزی که مهم است و اصل است، مسئله‌ی تولید داخلی است " مقام معظم رهبری"

تاریخ

1397/04/28 پنجشنبه

مراحل گردش كارمتقاضيان

پیغام خطا

  • Warning: include(/home/northkh/domains/nkhorasaniec.ir/public_html/modules/search/search-block-form.tpl.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory در theme_render_template() (خط 1517 در /home/northkh/domains/nkhorasaniec.ir/public_html/includes/theme.inc).
  • Warning: include() [function.include]: Failed opening '/home/northkh/domains/nkhorasaniec.ir/public_html/modules/search/search-block-form.tpl.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/lib/php') در theme_render_template() (خط 1517 در /home/northkh/domains/nkhorasaniec.ir/public_html/includes/theme.inc).
آخرین بروز رسانی: يكشنبه, بهمن 11, 1394 - 11:05

 

** ارائه درخواست زمین به همراه تصویر اعلامیه تاسیس متقاضیان در صورتیکه اشخاص حقیقی باشند ضمن ارائه درخواست زمین و تصویر اعلامیه تاسیس ، یک نسخه کپی شناسنامه را تحویل امور متقاضیان می نماید و در صورتیکه اشخاص حقوقی باشند ملزم به ارائه مدارک که شرکت نظیر اساسنامه،آگهی تاسیس،آخرین کپی شناسنامه اعضاء هیات مدیره می باشد.

** تعیین شهرک مورد نظر جهت استقرار متقاضیان پس از تعیین شهرک با دریافت یک نسخه کپی نقشه شهرک جهت رویت زمین مورد نظر راهنمایی میشوند تا در صورت انتخاب ، مراحل بعدی طی شود.

** تهیه و تکمیل فرم تخصیص زمین تهیه و تکمیل فرم تخصیص زمین پس از انتخاب زمین توسط متقاضی انجام پذیرفته و مبالغ واریزی تعیین میگردد.

** پرداخت وجوه قرارداد توسط متقاضی متقاضیان باید نسبت به واريز وجوه به حسابهای مندرج در فرم محاسباتی تخصیص زمین اقدام نمایند و مدارک مربوطه نظیر سفته و فیش های بانکی را جهت تایید تحویل امور مالی نمایند.

** تحویل زمین توسط واحد فنی پس از تایید وصول وجوه قرارداد توسط واحد مالی فرم تحویل زمین توسط کارشناس واحد امور برنامه ریزی تکمیل و به واحد امور فنی جهت تحویل زمین ارجاع میشود و این واحد پس از دریافت فرم طی نوبت، زمین را به متقاضی تحویل میدهد صدور و تحویل دفترچه قرارداد صدور دفترچه قرارداد منوط به ارائه فرم تایید شده تحویل زمین به واحد امور متقاضیان می باشد و پس از آن که دفترچه قرارداد به امضاء متقاضی رسید ،جهت تنظیم و امضاء مدیر عامل شرکت در دستور كار قرار می گیرد

** پس از انعقادقراردادواحد مربوطه جهت ارائه نقشه هاي طرح خود به شركت شهركهاي صنعتي به دفتر طراحي معرفي مي گردد .

** پس از ارائه نقشه ها وبررسي وتاييد آن توسط كارشناس شركت شهركهاي صنعتي ،در خصوص صدور پروانه احداث اقدام مي گردد.مدت انجام ساخت وساز از تاريخ صدور پروانه احداث تا پايان كار يك سال مي باشد.

** مهندس ناظر موظف  به بازديداز واحدصنعتي درطي مراحل ساخت وسازوارائه گزارش كتبي از مراحل انجام كار وپيشرفت فيزيكي مي باشد.

** پس از اتمام مراحل ساخت وساز واحد صنعتي جهت صدور پروانه پايان كار توسط كارشناس شركت شهركهاي صنعتي از واحد مربوطه بازديد بعمل مي آيدودرصورت ساخت وساز برابرمقررات وضوابط ساختمان جهت صدور پروانه پايان كار اقدام مي شود.لازم به ذكر است كليه واگذاري انشعابات بعد از صدور پروانه احداث انجام مي گردد.كليه خدمات ارائه شده توسط شركت شهركهاي صنعتي منوط به تاييد واحد مالي ونداشتن بدهي مي باشد.